InfoInternetReligios.com

PAGINA PERSONALA

 

creata de

Bogdan Aurel Teleanu

 

teleanub@yahoo.com

 

PAGINA PERSONALA

 

Prin virtute
la valoare!
ARTICOL RECENT

> PENTRU O CULTURA A COMUNICARII! Unul dintre factorii care influențează în mod real viata oamenilor sub toate aspectele ei (social, politic, economic, cultural, religios etc.) il constituie opinia publica. Aceasta, conform cercetatoarei Elisabeth Noell-Neumann, autoarea cartii Spirala tacerii. Opinia publica – Pielea noastra sociala (The Spiral of Silence. Public Opinion – Our Social Skin), este atat o stiinta care analizeaza tendintele societatii, cat si o arta a influentarii oamenilor. Favorizata de implicarea tot mai puternica a mijloacele de informare in masa in desfasurarea vietii sociale, opinia publica a devenit un mod non-politic eficient de a face politica. Prin politica, conform filozofului Hannah Arendt, Viața activa. Condiția umană (Vita activa. The human condition), intelegem participarea activa la „viata cetatii” si modul de actiune comuna (coparticipativa) a oamenilor in spatiul public. (continuare)

> Concepția despre caracterul soteriologic al valorilor a Pr. prof. Constantin Galeriu (1918-2003). Asemenea lui Gala Galaction sau Nicolae Steinhardt, Părintele Constantin Galeriu reușise să strângă în jurul său, încă din perioada regimului comunist, o categorie aparte a societății, intelectualii, devenind, astfel, unul din promotorii refacerii unității sau sintezei dintre cultură și religie în țara noastră. Acest lucru a făcut să se vorbească despre Biserica Sfântul Silvestru din București ca despre o biserică a intelectualilor. Ce anume le împărtășea Părintele profesor acestor oameni? Ce găseau acești oameni la Părintele Galeriu? Acomodarea cu adevărurile de credință cuprinse în învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Pentru a tâlcui modul în care intelectualii se pot adapta la mesajul Evangheliei, Părintele profesor - parafrazând formula scolastic㠄adaequatio rei et intellectus” - obișnuia să vorbească despre un „adaequatio Dei (sau mai degrabă Christi) et intellectus”. În ceea ce ne privește, considerăm că n-ar fi putut intui această formulă fără o incursiune în teoria valorilor. (continuare)

> P R E D I C Ă la Duminica a 28-a după Rusalii sau a Sfinților Strămoși (Pilda celor poftiți la cină). Există numeroase mijloace de a convinge pe cineva să creadă în Dumnezeu: citirea Sfintelor Scripturi, minunile lui Dumnezeu, privirea cu înțelegere a zidirilor lui Dumnezeu și predica prin pilda vieții. Conform învățăturii Bisericii, primul mijloc de a convinge pe cineva să creadă în Dumnezeu este predica deoarece credința vine prin auz, iar auzul vine prin vestirea cuvântului lui Dumnezeu ( Romani 10, 17 ). Căci, cum vor crede de nu vor auzi (Ioan l, 7; 17, 20;  Fapte 8, 12, 14, 17; Romani l, 5; 10, 8; 16, 26; Efeseni 1,13; II Tesaloniceni 1,10 ).  „AVEȚI ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU!”Chemarea sau vocația, "este o strigare tainică din partea lui Dumnezeu, prin care cheamă sufletele să vină la El" (Dicționar al Noului Testament). Chemarea lui Dumnezeu vs. orbire spirituală (Fapte 28, 24-27; Romani 1, 21; 11, 7-10); rătăcire spirituală (Fapte 28, 24-27; Romani 11, 8-10) și împietrirea inimii (Marcu 16, 14). Învârtoșarea sau împietrirea inimii este de fapt o mare nesimțire. Jignește pe altul fără să simtă durerea ce i-o pricinuiește. Ceea ce învârtoșează tot mai mult ființa noastră și nu ne dă voie să ne pocaim, de a ne pare rău, de a ne înmuia inimile este încăpățanarea. Veninul încăpățânării este secretat de mândrie. Încăpățânarea este o încredere considerabilã în propria părere, care, în fața dovezilor convingătoare, cu greu poate admite că a greșit.(continuare)

HOME © Bogdan-Aurel TELEANU