InfoInternetReligios.com

PAGINA PERSONALA

 

creata de

Bogdan Aurel Teleanu

 

teleanub@yahoo.com

 

PAGINA PERSONALA

 

Prin virtute
la valoare!
ZIUA

> Coțofana habsburgică ( 4-5 aprilie 1998). [in lucru]

> Instituții, organizații, asociații, persoane care dezbină (21 martie 2005). Acolo unde preceptul juridic “Honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere” (A trăi onest, a nu leza pe altul, a da fiecăruia ceea ce i se cuvine) nu este respectat, instituțiile, organizațiile sau asociațiile, în loc să constituie un sistem social prin care oamenii interacționează sau cooperează în vederea realizării unor scopuri comune, devin motive și ocazii continue de diviziune între cetățeni... [continuare]

> Opus Dei: “Lumea de după Ioan Paul al II-lea nu va mai fi la fel” (interviu, 5 aprilie 2005). Prof. Dr. Norberto Gonzales Gaitano (foto), decanul Facultatii de Comunicare Sociala Institutionala a Universitatii Santa Croce, Roma; membru al prelaturii Opus Dei si al Consiliului Pontifical pentru Comunicatii Sociale, ne-a acordat prin amabilitatea lui Bogdan-Aurel Teleanu, doctorand la aceeasi Facultate, un interviu in exclusivitate... [continuare]

> Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruință (23/24 aprilie 2005). In contextul istoric al raspandirii crestinismului in imperiul roman, exista numeroase dovezi istorice legate de viata martirului Gheorghe... [continuare]

> Duminica Floriilor. Ziua intrării Împăratului smerit Iisus în Ierusalim (23/24 aprilie 2005). Intrarea Domnului in Ierusalim - Duminica Floriilor. Duminica a sasea a Postului Mare reprezinta una din cele douasprezece sarbatori imparatesti... [continuare]

> Istoria datei pascale de la Niceea până azi (30 aprilie/1 mai 2005). Daca Pastile a fost praznuit inca de la inceput de toata lumea crestina, au existat, totusi, in Biserica veche mari diferente regionale in ceea ce priveste data sarbatoririi... [continuare]

> Învierea Mântuitorului Iisus Hristos (30 aprilie/1 mai 2005).Sfanta Scriptura a Noului Testament ne spune ca Domnul Iisus Hristos, inainte de a patimi, a prezis de mai multe ori ca va fi rastignit, dar a treia zi va invia. De teama aceasta iudeii au pus de paza la mormantul Lui soldati... [continuare]

> Dreptul la păcat, o obligație contemporană? (26 mai 2005). Preceptul juridic, “Ius est ars boni et aequi” se traduce în limba română astfel: “justiția este arta binelui (public) și echității (egalității)”. Prin echitate înțelegem recunoașterea imparțială a dreptății fiecărui om în parte. Este vorba despre un echilibru între interese care se distruge atunci când cel care este investit cu autoritatea de a veghea la păstrarea acestui echilibru intervine în favoarea intereselor uneia dintre aceste părți... [continuare]

> Societatea civilă, încotro? (26 august 2005). O societatea civilă este cu adevărat democratică numai atunci când are o dimensiune etică menită să apere și să promoveze valorile civile ale fiecărui cetățean, dar și ale comunității din care acesta face parte. Atunci când apărarea libertății și drepturilor fundamentale ale unuia se face în detrimentul altuia și, mai grav, a unei comunități întregi, înseamnă că dimensiunea etică a respectivei societăți civile nu mai funcționează ca un sistem normativ capabil să evalueze în mod just abuzurile produse împotriva democrației, libertății, drepturilor fundamentale ale omului și ale comunității... [continuare]

> Biserica si imaginea Romaniei  (30 septembrie 2005). Din punct de vedere creștin, tema imaginii României ridică mai curând problema demnității naționale a celor care s-au născut pe teritoriul patriei noastre, decât cea a brand-ului de țară.     O imagine de țară nu poate fi consolidată fără a se ține seama de statutul social al locuitorilor ei, în special de principalul pericol pe care îl reprezintă pentru aceasta proasta impresie a românilor despre ei înșiși....  [continuare]

> Valoarea socială a credinței în Dumnezeu (15/16 octombrie 2005). Teoria creaționistă este mai degrabă o problemă americană decât una europeană și, mai ales, românească. Disputa dintre creaționiști și evoluționiști nu se datorează atât religiozității Statelor Unite ale Americii, cât mai ales faptului că religia a devenit un simplu obiect de cercetare științifică... [continuare]

> Apel la mântuire ( 22 noiembrie 2005). În prefața cărții sale, „Ortodoxie și putere politică în România contemporan㔠- care se lansează astăzi, 22 noiembrie a.c., la Palatul Patriarhiei - , George Enache face referire la cei care au încercat să defăimeze Biserica Ortodoxă Română acuzând-o de slăbiciune și colaboraționism cu statul comunist...[continuare]

> Apostolat cultural (14/15 ianuarie 2006). Dacă patriarhul Justinian Marina este autorul sintagmei „apostolat social”, patriarhul Miron Cristea este cel care a pus în circulație expresia „misiune culturală a Bisericii”, creînd premizele pentru ceea ce s-ar putea numi astăzi „apostolat cultural”... [continuare]

> Ex consensu Ecclesiae ( 26 ianuarie 2006). Cercetările teologice referitoare la dimensiunea slujirii în plan bisericesc au condus la formularea conceptului dogmatic de „Biserică slujitoare” (Antonie Plămădeală, Biserica slujitoare, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1986, pp. 286-287). Acest concept concentrează în sine, printre altele, și învățătura despre puterea de conducere pe care o deține clerul în Biserică, fundamentată pe modelul oferit de Însuși Mântuitorul nostru Hristos...  [continuare]

> Pontificatul strategic al României  (31 ianuarie 2006). Credința creștină ortodoxă - cea care în mod logic părea că ar fi trebuia să despartă România de țările europene catolice și protestante - tinde să devină, din ce în ce mai pregnant, tocmai unul din temeiurile integrării țării noastre în noua Uniune Europeană... [continuare]

> Judecata de apoi a culturii și civilizației (10 februarie 2006). Fundamentele etice ale societăților puternic secularizate se clatină. În ciuda democrației prospere și a performanțelor societale, societățile secularizate prezintă un mare dezavantaj: atitudinea lor față de religie este una iresponsabilă. Global, pretenția de afirmare a valorilor care transcend religiile manifestată de aceste societăți reprezintă un eșec...[continuare]

> Revoluția culturală pro-europeană (23 februarie 2006). Prăbușirea comunismului într-un moment pe care nimeni nu-l anticipase și gravele sale consecințe asupra țărilor în care a avut influență a pus sub semnul întrebării valoarea cercetărilor întreprinse până în 1989 și, mai ales, corectitudinea premizelor de la care acestea au pornit... [continuare]

> Clivaje europene (3 martie 2006). O fi având Europa doi plămâni creștini prin care respir㠖 după cum zicea regretatul papă Ioan Paul al II-lea -, dar se pare că are, în același timp, și două suflete care o animă sau, mai degrabă, o dezbină: unul secularisto-ateist, iar altul spiritual-creștin. Acest clivaj, sesizabil de mai mult timp, a devenit evident odată cu refuzul menționării în Preambulul Constituției europene a rădăcinilor creștine ale Europei... [continuare]

>  Comunismul condamnat de Biserica Ortodoxa Romana  ( 18/19 martie 2006). Într-un comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române din 21 noiembrie 1990 se arată că Biserica Ortodoxă Română condamnă comunismul ateist întrucât îl consider㠄străin și dușman ființei neamului românesc încreștinat încă de la nașterea sa în istorie”.[continuare]

>  Biserica, Securitatea si Tismaneanu ( 26 februarie 2006). Despre Biserica Ortodoxă Române s-au creat, și cu ajutorul comuniștilor, atâtea mituri, încât reprezentanții acesteia aproape au devenit personaje legendare. Până și raportul final al comisiei prezidențiale ce-și propunea să analizeze comunismul din România aduce teribil de mult cu poveștile nemuritoare. [continuare]

HOME © Bogdan-Aurel TELEANU